Klachtenregeling

Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of over de behandelaar, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Saskia Bouwens.

De Autismepraktijk en de cliënt zullen zich vervolgens beiden inspannen om tot een oplossing te komen.

Indien De Autismepraktijk en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de patiënt zich wenden tot klachtenportaal zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Deze commissie zal bemiddelen tussen De Autismepraktijk en de patiënt.