Training en scholing

Anders leren kijken naar mensen met autisme, hoe doe je dat? De specialisten van De Autismepraktijk kunnen je dit leren! Ons denken over autisme moet een andere koers inslaan. Namelijk die van autisme als vertraging in plaats van defect. Dat is wat recente onderzoeken hebben laten zien. Deze verschuiving heeft grote gevolgen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een autisme.

Voor wie? De training is voor iedereen die werkzaam is met mensen met autisme. Maar ook de mensen met autisme zelf, ouders en begeleiders kunnen aan de training meedoen.
Wat leer je? De basis van de training is de theorie van het zogenoemde Socioschema (M.Delfos) gecombineerd met wat we van de cliënten zelf hebben geleerd in de loop der jaren. De kern is dat mensen met autisme zowel een vertraagde ontwikkeling (sociaal én emotioneel) als een versnelde ontwikkeling (cognitief) hebben. Door autisme niet te zien als ontwikkelingsdefect, maar als ontwikkelingsachterstand kun je ervan uitgaan dat –met de juiste stimulering- deze achterstand (gedeeltelijk) ingelopen kan worden, hoewel hier een plafond aan zit. Als je werkt met mensen met autisme is het daarom van groot belang om anders te leren kijken. Weten wáár je moet kijken, observeren en in kunnen schatten hoe je iemand het beste kunt benaderen. Dat –en meer- leer je tijdens deze training. Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier op deze site. Wij komen dan met een passend voorstel gericht op je wensen.

Veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen voelen zich onvoldoende deskundig en bekwaam op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met autisme. Mensen met autisme worden veelal overvraagd of onderschat, dat wil zeggen op het niveau dat op basis van hun intelligentie wordt verondersteld. Dit kan leiden tot toenemende stress en uiteindelijk tot depressies, psychosen en allerlei problematisch gedrag. Bij 50% van de mensen met autisme is sprake van (ernstige) comorbiditeit (Vannuchi et al., 2014). Bij hulpverleners en op veel andere plekken leven vaak nog verouderde of eenzijdige ideeën over autisme. Mensen met autisme hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma wat rust op mensen met autisme speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie. Daarnaast staat het hulpverleners-stigma ontwikkelingsgerichte zorg in de weg wat een negatieve invloed heeft op het persoonlijk herstel. Autismeproblematiek wordt vaak (te) laat of niet op passende wijze behandeld en begeleid. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van leven van de cliënt en kan voor frustratie bij hulpverleners zorgen.
De Autismepraktijk wil hier iets in kunnen betekenen door zoveel mogelijk professionals te trainen in wat autisme nou werkelijk inhoudt. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier, zodat wij ons aanbod kunnen toelichten en u een passend voorstel kunnen doen.