Kwaliteitsstatuut / Regiebehandelaar

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de integrale zorg voor u als cliënt is georganiseerd. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van u als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. 

Het Kwaliteitsstatuut helpt cliënten keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over hun eigen zorgtraject. 

In het kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat iedere cliënt een regiebehandelaar krijgt. De regiebehandelaar is uw eerste aanspreekpunt, dat van uw naasten en tevens voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van uw diagnose en stelt met u het behandelplan vast. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en stemt de geboden zorg in samenspraak met u en medebehandelaren af. Tevens bespreekt de regiebehandelaar met u (en eventueel uw naasten) de voortgang en de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

 

Regiebehandelaar

Wanneer de behandelaar van uw keuze geen regiebehandelaar is, dan werkt hij/zij samen met een collega die wel regiebehandelaar is. Bij De Autismepraktijk is Saskia Bouwens regiebehandelaar. U kunt zich dan aanmelden bij deze regiebehandelaar die verantwoordelijk wordt voor het gehele behandeltraject. De door u gekozen medebehandelaar kan dan wel de onderdelen van dit traject uitvoeren.

Mocht u tijdens uw behandeling merken dat u een ander regiebehandelaar nodig heeft in uw zorgtraject, dan is het van belang dit te bespreken met uw huidige regiebehandelaar. U kan dan (eventueel samen met uw huidige behandelaar) via de website van 1nP een nieuwe regiebehandelaar kiezen. Als u een keuze heeft gemaakt, kan u uw keuze kenbaar maken door middel van dit formulier ‘Voorbeeldbrief voorkeur andere regiebehandelaar’ ingevuld aan het secretariaat van 1nP te sturen (secretariaat@1np.nl

U kunt hier het gehele Kwaliteitsstatuut nalezen en hierbij bieden wij u ook onze cliëntenfolder aan. De Autismepraktijk werkt via Stichting 1np.