Autisme bij ouderen

Onderzoek toont aan dat bij 30% van de ouderen met een depressie (60-90 jr) een verhoogd aantal autismekenmerken aanwezig zijn (Geurts, 2015). In de controlegroep is dat bij 6%.
Signs & Symptoms bij ouderen
Somberheidsklachten na een grote verandering (overlijden partner, pensionering, verhuizing)
Depressieve klachten (angst, agitatie)
Cognitieve problemen (beperkingen in werkgeheugen, volgehouden aandacht en fluency)
Beperkingen op sociaal en communicatief gebied (teruggetrokkenheid)
Stereotype gedragspatronen (vast willen houden aan routines, dwang)
(Aanzienlijke) comorbide problematiek

Signs vanuit de levensloop
- Relatieproblemen na pensioneren
- Ongehuwd
- Voorgeschiedenis van psychische klachten (angst-en/of  stemmingsstoornis, pers.stoornis (vrouw)
- Gemiddelde/ hoge intelligentie
- Stabiel werkzaam leven: 40 jaar bij 1 baas
- Lijdensdruk bij gezinsleden (hetero-anamnese)

De Autismepraktijk heeft veel expertise op het gebied van diagnostiek bij ouderen. Wij bieden tevens (cliĆ«ntgerichte) coaching aan teams in verpleeg- en verzorgingshuizen. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.