In het in juni 2015 uitgekomen rapport gepubliceerd door de werkgroep ‘vanuit Autisme bekeken’ wordt beschreven dat bij 1 op de 4 mensen bij wie uiteindelijk autisme werd vastgesteld, het minimaal vier jaar duurde voordat deze diagnose werd gesteld, gerekend vanaf het eerste contact met de hulpverlening met een maximale vertraging van zo’n 30 jaar. Een op de 4 mensen bij wie uiteindelijk autisme werd gesteld kreeg initieel een foutieve diagnose met bijbehorende behandeling.

Juist bij vrouwen wordt helaas de diagnose autisme vaak gemist. De Autismepraktijk heeft speciale aandacht en deskundigheid voor deze groep bij wie we middels precisiediagnostiek uitzoeken of er sprake zou kunnen zijn van autisme of niet.

Een gemiddeld diagnostiektraject bestaat uit een aantal gesprekken waarin we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden.
Een gemiddeld traject bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek (60 minuten) waarin de algemene anamnese wordt gedaan en een start gemaakt wordt met het interview. Tijdens de tweede -en derde afspraak (beiden ieder 90 minuten) wordt er een autisme interview volgens de DSM-V afgenomen alsook een aantal psychologische testen. De ontwikkelingsanamnese en (indien mogelijk) heteroanamnese staan gepland voor het vierde gesprek (90 minuten). Tot slot zal er nog een laatste afspraak zijn van een uur om na multidisciplinair overleg de overgebleven vragen te kunnen stellen en eventueel nog verder uit te zoeken.
In principe is binnen 4 weken na het 1e contact het diagnose-traject afgerond en krijgt u in het daarop volgende adviesgesprek de uitslag. Een uitslag zal niet als een verrassing komen, aangezien we u tijdens het gehele diagnostiektraject 'meenemen' in onze overwegingen en gedachtengang.