Kosten en Vergoeding

Vanaf het moment dat er een hulpverlener bij uw zorgvraag betrokken wordt, worden er kosten gemaakt. Deze kosten worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij ook aan uw eigen risico, deze kosten zijn voor uzelf. Indien u een verwijzing voor de specialistische GGZ heeft, wordt er een DBC-factuur* naar uw verzekeraar gestuurd.
 

De Autismepraktijk werkt via Stichting 1nP. Stichting 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep. Op de factuur die Stichting 1nP aan de betalende instantie stuurt, staat niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam, ‘Parnassia Groep’. Parnassia Groep heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contract afspraken. Uw behandeling wordt dus altijd vergoed.