Maatregelen coronavirus (COVID-19)

We vragen onze behandelaren om de behandelafspraken met u zoveel mogelijk om te zetten naar een beeldbelafspraak of een telefonisch consult. Beeldbellen kan via uw Karify account. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er met u bekeken wat er nodig is om de komende weken gezond door te komen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk de zorg continueren aan onze cliënten. 

Alleen bij medisch noodzakelijke zorg zijn er nog huisbezoeken. Voorafgaand aan het huisbezoek zal er contact me u worden opgenomen om te vragen naar de gezondheid en of de basis hygiëne maatregelen in acht genomen worden.

 Huisbezoeken die niet doorgaan worden waar mogelijk via een telefonisch consult of online uitgevoerd. Onze behandelaren nemen zo snel mogelijk contact met hun cliënten op om samen te bekijken hoe de behandeling zo goed mogelijk voortgezet kan worden.