​Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) bij autisme

Mensen met autisme zijn door hun typische sociaal-emotionele, communicatieve en sensorische problemen extra kwetsbaar voor omgevingsinvloeden. Ze zijn vaak een gemakkelijker slachtoffer van pesterijen en allerlei vormen van misbruik. Een eenmalige gebeurtenis, zelfs een ogenschijnlijk onbenullig voorval, kan door een persoon met autisme als zeer traumatisch worden beleefd, door de betekenis die hij/zij eraan heeft gegeven

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een angststoornis ten gevolge van een schokkende gebeurtenis, gekenmerkt door verhoogde arousal, herbelevingen en vermijding van stimuli die aan de gebeurtenis gerelateerd worden (Deursen, 2006). Verschillende symptomen van posttraumatische stress (PTSS) vertonen overlap met autisme symptomen. Daardoor worden PTSS en andere vormen van psychopathologie die aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn gerelateerd zoals angst -en stemmingsstoornissen, bij deze doelgroep vaak niet onderkend en dus ook niet behandeld. Volwassenen met autisme kunnen baat hebben bij een EMDR behandeling voor hun posttraumatische stressklachten ( Deursen, 2006; Mevissen, 2008; Leuning, Backer van Ommeren, Struik, 2010).
Een EMDR behandeling bij cliënten met autisme verloopt bijna nooit precies conform protocol en kan op diverse terreinen om aanpassingen vragen. De therapeut zal gedurende de EMDR behandeling rekening moeten houden met een andere informatieverwerking. Ook kunnen eventuele beperkingen op communicatief gebied (het contact, het verbaliseren) en het verbeeldend vermogen de wijze van behandelen bepalen. Niet altijd is het evident welk aandeel het ‘trauma’ heeft met betrekking tot de klachten en wat toe te schrijven is aan autisme. Voor een succesvolle behandeling blijkt dit onderscheid vooraf niet strikt nodig te zijn. Het opsporen van mogelijk ingrijpende ervaringen kan lastig zijn.
Om bovengenoemde redenen is het belangrijk dat de EMDR therapeut ook specialist is op het gebied van autisme om een behandeling tot een succes te brengen. De Autismepraktijk heeft een evaren EMDR therapeute in Castricum (Saskia Bouwens). Zij heeft in 2017 de Basis opleiding EMDR gevolgd en in 2019 de vervolg opleiding bij het EMDR Centrum Nederland.