Traject

Een gemiddeld diagnostiektraject bestaat uit een aantal gesprekken waarin we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden.

Een gemiddeld traject bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek (60 minuten) waarin de algemene anamnese wordt gedaan en een start gemaakt wordt met het interview. Tijdens de tweede -en derde afspraak (beiden ieder 90 minuten) wordt er een autisme interview volgens de DSM-V afgenomen alsook een aantal psychologische testen. De ontwikkelingsanamnese en (indien mogelijk) heteroanamnese staan gepland voor het vierde gesprek (90 minuten). Tot slot zal er nog een laatste afspraak zijn van een uur om na multidisciplinair overleg de overgebleven vragen te kunnen stellen en eventueel nog verder uit te zoeken.
In principe is binnen 4 weken na het 1e contact het diagnose-traject afgerond en krijgt u in het daarop volgende adviesgesprek de uitslag. Een uitslag zal niet als een verrassing komen, aangezien we u tijdens het gehele diagnostiektraject 'meenemen' in onze overwegingen en gedachtengang.